0

Hindustani dog ki 3 khas pehchan hoti hai:- 1)Haddi mili nahi ke chatna shuru 2)Khamba dikha nahi ke mutna shuru 3)Ghanti baji nahi ke sms padna shuru

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.